Palvelut

PALVELUT

Vanguard Consultingin tehtävänä on olla luotettava lisäresurssi yritysjohdolle. 

Työskentely on projektiluonteista, mutta tavoitteena on pysyvä yhteistyösuhde, jossa pystymme luomaan lisäarvoa päätöksentekoon sekä lisäkyvykkyyksiä organisaation ja liiketoiminnan kehittämiseen.  

Kaikki projektit ja toimeksiannot ovat ainutlaatuisia mutta pääasiassa ne muodostuvat yhdestä tai useammasta seuraavasta elementistä:

1.    Tiedonkeräys, analyysit ja laskelmat – Esim. Asiakastarpeiden selvittäminen, markkinapotentiaalin arviointi tai liiketoimintavaluaatiot

2.    Strategiatyö ja kasvu – Esim. Strategiapäivät, Liiketoimintasuunnitelmat

3.    Uuden liiketoiminnan kehittäminen – Esim. yhteistyöverkostojen rakentaminen, konseptikehitys

4.    Muutoksen edistäminen ja sidosryhmä vaikuttaminen – Esim. Henkilöstökoulutus, asenteiden muuttaminen, mielipide ja asenne vaikuttaminen

Vanguard Consulting keskittyy liiketoimintakonsultointiin ja teemme yhteistyötä muiden eritysasiantuntijoiden sekä tutkijoiden kanssa. Meillä on kattavat yhteistyöverkostot, jolla tarvittaessa täydennämme osaamista. Yhteistyö rahoitusasiantuntijoiden, juristien sekä markkinointiammattilaisten kanssa on usein keskeinen osa laajempia kehitysprojekteja.

PROJEKTI TEEMOJA

Älä jää yksin vaan kysy apua jos esimerkiksi seuraavat tilanteet ovat sinulle tuttuja:

  • §  Haluat ymmärtää muutoksia toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan.
  • §  Tarvitset apua päätöksentekoon tai vaihtoehtoisten ratkaisujen tunnistamiseen. 
  • §  Kasvupolkujen arviointi: Potentiaali, taloudelliset perusteet, riskit sekä vaatimukset.
  • §  Haluat luoda yhteistyöverkoston uuden idean tai laajemman tavoitteen ympärille.
  • §  On tullut aika päivittää liiketoimintasuunnitelma tai viedä läpi strategiaprosessi johtoryhmän kanssa
  • §  Haluat syvällisemmin ymmärtää asiakas- ja kehitystarpeita tai kysynnän luonnetta
  • §  Haluat kouluttaa henkilöstöä tai haastaa olemassa olevia toimintamalleja ja uskomuksia.
  • §  Johtoryhmä tai hallitustyöskentely kaipaa neutraalia näkemystä.