Palvelut

Asiakastoimeksiannot ja projektit

Johdon päätöksenteon tukeminen

Yrityksen kasvun ja kehityksen tukeminen

Muutoksen edistäminen ja edunvalvonta

Hankekehitystoiminta

VGC etsii ja tuotteistaa uusia kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia – Tavoitteena luoda yhteisiä kehitys- ja kasvuhankkeita